Фразеологизмы из песни 《生僻字》


《生僻字》

茕 茕 孑 立 , 沆 瀣 一 气
qióng qióng jié lì hàng xiè yí qì

踽 踽 独 行 , 醍 醐 灌 顶
jǔ jǔ dú xíng , tí hú guàn dǐng

绵 绵 瓜 瓞 , 奉 为 圭 臬
mián mián guā dié , fèng wéi guī niè

龙 行 龘 龘 , 犄 角 旮 旯
lóng xíng dá dá , jī jiǎo gā lá

娉 婷 袅 娜 , 涕 泗 滂 沱
pīng tíng niǎo nuó , tì sì pāng tuó

呶 呶 不 休 , 不 稂 不 莠
náo náo bù xiū , bù láng bù yǒu

卬 áng

咄 嗟 蹀 躞 , 耄 耋 饕 餮
duō jiē dié xiè , mào dié tāo tiè

囹 圄 蘡 薁 , 觊 觎 龃 龉
líng yǔ yīng yù , jì yú jǔ yǔ

狖 轭 鼯 轩 怙 恶 不 悛
yòu è wú xuān , hù è bù quān

其 靁 虺 虺 , 腌 臜 孑 孓
qí léi huī huī , ā zā jié jué

陟 罚 臧 否 , 针 砭 时 弊
zhì fá zāng pǐ , zhēn biān shí bì

鳞 次 栉 比 , 一 张 一 翕
lín cì zhì bǐ , yī zhāng yī xī


煢煢孑立:孤身一人。形容一個人無依無靠,孤苦伶仃。
沆瀣一氣:比喻臭味相投的人勾結在一起。
踽踽獨行:孤零零地獨自走著。形容非常孤獨。
醍醐灌頂:佛教指灌輸智慧,使人徹底「醒悟」。比喻聽了精闢高明的意見,受到很大啟發。
綿綿瓜瓞:如同一根連綿不斷的藤上結了許多大大小小的瓜一樣。形容子孫繁盛、傳世久遠。
奉為圭臬:比喻把某些言論或事當成自己的準則。
龍行龘龘:如同龍行動時騰飛的樣子,這種結構近似於餘音裊裊之類的。
犄角旮旯:「狹窄偏僻的地方」和「角落」的意思。
娉婷裊娜:形容女子姿態柔美,亦借指美人。
涕泗滂沱:雨下得很大的樣子。形容哭得很厲害,眼淚鼻涕象下雨一樣。
呶呶不休:嘮嘮叨叨說不停。
不稂不莠:本指禾苗中無野草。後比喻人不成才,沒出息。

狖軛鼯軒:形容及其靈巧的車馬。
怙惡不悛:堅持作惡,永不肯悔改。
其靁虺虺:打雷的聲音。
腌臢:1.不乾淨。
2.心裡感到彆扭,不痛快。
孑孓:蚊子的幼蟲,通稱跟頭蟲。又形容肢體屈伸顛躓的樣子。
陟罰臧否:賞罰褒貶,意指賞善罰惡。
針砭時弊:比喻指出錯誤,勸人改正。
鱗次櫛比:像魚鱗和梳子齒那樣有次序地排列著。多用來形容房屋或船隻等排列得很密很整齊。
一張一翕:呼吸時嘴唇一張一合的樣子。

Китайская каллиграфия твёрдой ручкой 硬笔书法

Термины на китайском:

 • 硬笔书法 [yìng bǐ shū fǎ] каллиграфия твёрдой ручкой
 • 毛笔书法 [máobǐ shūfǎ] каллиграфия кистью
 • 书法 [shū fǎ] каллиграфия
 • 毛笔字 [máobǐ zì] иероглифы, написанные кистью

Вокабуляр: стили каллиграфии на китайском


楷书 [kǎishū]  、 行书 [xíng shū] 、 行书 [xíng shū]
 1. 楷书 [kǎishū]  кит. каллигр. стиль Кайшу (нормативное (уставное) написание иероглифов).
 2. 草书 [cǎo shū] Цаошу, общее название скорописных стилей, применяемых для написания китайских иероглифов. 
 3. 行书 [xíng shū] кит. каллигр. стиль Синшу (скоропись)
 4. 行楷 [xíng kǎi] Синкай, стиль письма переходный от 楷书 (Кайшу) к 行书 Синшу
 5. 行草 [xíng cǎo] ,переходный от 行书 Cиншу к 草书 Цаошу
 6. 隶书 [lìshū] Лишу, официальное письмо — стиль китайского письма, отличающийся квадратной конфигурацией иероглифов.
 7. 篆书 [zhuàn shū] «иероглифы печати», иероглифы на классический манер, официальный стиль письма в царстве Цинь

Хорошие видео уроки начертания иероглифов ручкой-пером

На Bilili 哔哩哔哩 (популярный китайский видео-хостинг)есть много отличных небольших лекций по технике написания иероглифов. Вот, например: 【手写】“我”,最常用的10个汉字之一,如何写的又美又霸气

我, один из 10 наиболее часто используемых китайских иероглифов,видео-урок как его написать красиво и уверенно

Немного каллиграфии по цитатам из работ Юй Дафу и Лю Сяоман

陆小曼《随着日子往前走》、郁达夫 《故都的秋》 、 郁达夫 《故都的秋》 、郁达夫 《水樣的春愁》

这个世界上没有不带伤的人,无论什么时候,你都要相信,真正治愈自己的,只有自己。不去抱怨,尽量担待;不怕孤单,努力沉淀。

—— 陆小曼《随着日子往前走》

В мире нет людей, у которых не было травм. Вне зависимости от времени, вы полностью должны верить, что для излечения себя, нужны лишь только вы. Не идти жаловаться, а брать
в полной мере ответственность на себя; не бояться одиночества, а стараться успокоиться и объективно оценивать ситуацию.

—— Лю Сяоман «Идти вперёд, следуя условиям жизни»

陆小曼《随着日子往前走》

象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深的地方。

—— 郁达夫 《故都的秋》


她只微笑着看看我看看月亮,我也只微笑着看看她看看中庭的空处,虽然此外的动作,轻薄的邪念,明显的表示,一点儿也没有,但不晓怎样一股满足,深沉,陶醉的感觉,竟同四周的目光一样,包满了我的全身。

—— 郁达夫 《水樣的春愁》


在稠人广众之中,感得的这种孤独,倒比一个人在冷清的地方,感得的那种孤独,还更难受。看看他的同学们,一个个都是兴高采烈的在那里听先生的讲义,只有他一个人身体虽然坐在讲堂里头,心想却同飞云逝电一般,在那里作无边无际的空想。

—— 郁达夫 《水樣的春愁》