Фразеологизмы из песни 《生僻字》


《生僻字》

茕 茕 孑 立 , 沆 瀣 一 气
qióng qióng jié lì hàng xiè yí qì

踽 踽 独 行 , 醍 醐 灌 顶
jǔ jǔ dú xíng , tí hú guàn dǐng

绵 绵 瓜 瓞 , 奉 为 圭 臬
mián mián guā dié , fèng wéi guī niè

龙 行 龘 龘 , 犄 角 旮 旯
lóng xíng dá dá , jī jiǎo gā lá

娉 婷 袅 娜 , 涕 泗 滂 沱
pīng tíng niǎo nuó , tì sì pāng tuó

呶 呶 不 休 , 不 稂 不 莠
náo náo bù xiū , bù láng bù yǒu

卬 áng

咄 嗟 蹀 躞 , 耄 耋 饕 餮
duō jiē dié xiè , mào dié tāo tiè

囹 圄 蘡 薁 , 觊 觎 龃 龉
líng yǔ yīng yù , jì yú jǔ yǔ

狖 轭 鼯 轩 怙 恶 不 悛
yòu è wú xuān , hù è bù quān

其 靁 虺 虺 , 腌 臜 孑 孓
qí léi huī huī , ā zā jié jué

陟 罚 臧 否 , 针 砭 时 弊
zhì fá zāng pǐ , zhēn biān shí bì

鳞 次 栉 比 , 一 张 一 翕
lín cì zhì bǐ , yī zhāng yī xī


煢煢孑立:孤身一人。形容一個人無依無靠,孤苦伶仃。
沆瀣一氣:比喻臭味相投的人勾結在一起。
踽踽獨行:孤零零地獨自走著。形容非常孤獨。
醍醐灌頂:佛教指灌輸智慧,使人徹底「醒悟」。比喻聽了精闢高明的意見,受到很大啟發。
綿綿瓜瓞:如同一根連綿不斷的藤上結了許多大大小小的瓜一樣。形容子孫繁盛、傳世久遠。
奉為圭臬:比喻把某些言論或事當成自己的準則。
龍行龘龘:如同龍行動時騰飛的樣子,這種結構近似於餘音裊裊之類的。
犄角旮旯:「狹窄偏僻的地方」和「角落」的意思。
娉婷裊娜:形容女子姿態柔美,亦借指美人。
涕泗滂沱:雨下得很大的樣子。形容哭得很厲害,眼淚鼻涕象下雨一樣。
呶呶不休:嘮嘮叨叨說不停。
不稂不莠:本指禾苗中無野草。後比喻人不成才,沒出息。

狖軛鼯軒:形容及其靈巧的車馬。
怙惡不悛:堅持作惡,永不肯悔改。
其靁虺虺:打雷的聲音。
腌臢:1.不乾淨。
2.心裡感到彆扭,不痛快。
孑孓:蚊子的幼蟲,通稱跟頭蟲。又形容肢體屈伸顛躓的樣子。
陟罰臧否:賞罰褒貶,意指賞善罰惡。
針砭時弊:比喻指出錯誤,勸人改正。
鱗次櫛比:像魚鱗和梳子齒那樣有次序地排列著。多用來形容房屋或船隻等排列得很密很整齊。
一張一翕:呼吸時嘴唇一張一合的樣子。

Добавить комментарий